Labortechnika és maratás

A metallográfiai maratás magában foglal minden, az anyag polírozott állapotban nem felismerhető, különleges szerkezeti jellemzőinek előtérbe helyezését szolgáló folyamatot. A nem maratott minták vizsgálata feltárhatja az olyan szerkezeti jellemzőket, mint a porozitás, repedések és zárványok. Ezek nagy részét maratlan állapotban végzett képelemzéssel vizsgálják és értékelik ki.

A maratás nem kívánt mellékhatásokat idézhet elő és megnehezítheti, vagy akár lehetetlenné teheti a képelemzést. Klasszikus példa az acél tisztasági fokának vizsgálata vagy a grafitvizsgálat. Nemfémes zárványok minden fémben előfordulnak, nem csak acélban. Sok intermetallikus fázis és nitrid sikeresen vizsgálható polírozott állapotban.

Hexagonális térráccsal rendelkező nemvas ötvözeteknél (berillium, hafnium, magnézium, titán, urán és cirkónium), a szemcse mérete polírozott állapotban optikai kontrasztnövelő eljárással (polarizált fény) láthatóvá tehető.

Metallográfiai laboreszközök széles választéka

Maratási  módszerek:

1. Maratlan felületek: bizonyos fázisok maratlanul, polírozás után is láthatóak és kiértékelhetőek: nemfémes zárvány, grafit, porozitás, szilícium.

2. Kémiai maratás:  a homogén és heterogén szövetszerkezetek vizsgálata, egyes fázisok megkülönböztetése és a szemcsehatárok láthatóvá tétele.

• Homogén krisztallitban (pl. Ferrit, ausztenit) a krisztallitoknak azonos az oldási potenciálja (közel azonos módon maródnak), viszont a krisztallitok határai gyorsabban és jobban maródnak, ezért a határok vonalak formájában válnak láthatóvá.

• Heterogén krisztallitban krisztallithatárok és minden fázishatár maródik, mivel ezek sűrűn követik egymást, ez adja a sötét színt (perlit)

• A vasötvözetek általánosan használt marószere a NITAL (salétromsav 2-10%-os alkoholos oldata). A perlit és a zömében perlites szerkezet feltárására a pikrinsav 4%-os alkoholos oldata alkalmazható, ferrites acélok esetében 10%-os ammónium-perszulfát desztillált vizes oldata ad jó eredményt.

3. Színes maratás: a kémiai maratás által nem látható vagy nem megkülönböztethető fázisok láthatóvá tétele illetve azonosítása.

• A próba felületén stabil 0,04-0,5 um vastagságú, oxid vagy szulfid vagy komplex molibdát film jön létre.

4. Elektrolitos maratás:

• A közönséges maratás hatékonyabbá tehető elektrolitos maratással. A próbadarabot egyenfeszültségű áramforrás pozitív sarkához csatlakoztatják, így elektrolitos oldódás megy végbe.

Amennyiben bővebb információra vagy segítségre van szüksége, keressen meg minket vagy küldje el mintáját posta címünkre, és segítünk megtalálni a megfelelő technológiát.